Adacta Srbija
NOVA TEHNOLOGIJA, NOVI ERP, NOVI NAČIN POSLOVANJA
Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central je jednistveno i sveobuhvatno poslovno rešenje koje povezuje vaše zaposlene i poslovne procese, tako da ključni ljudi u vašoj organizaciji mogu lako da pristupe potrebnim podacima.

ZATRAŽITE PONUDU

Jedinstveno, sveobuhvatno rešenje

Sveobuhvatno rešenje za upravljanje poslovanjem koje vam pomaže da povežete finansije, prodaju, usluge i operacije.

Da li postojeći ERP podržava rastuće potrebe vašeg poslovanja?

Business Central je rešenje prvenstveno razvijeno za mala i srednja preduzeća koja se susreću sa ograničenjima postojećeg osnovnog računovodstvenog softvera i kojima je potrebno sveobuhvatno rešenje za upravljanje poslovanjem.

Business Central pruža sledeće mogućnosti:

 • OD E-MAIL-a DO NOVCA: Business Central proširuje mogućnosti Microsoft Outlook tako što pruža pristup finansijskim informacijama i omogućava vam da lako komunicirate sa klijentima i dobavljačima.
 • UPRAVLJAJTE PRODAJNOM BAZOM: aktivirajte vašu prodaju tako što ćete kreirati prodajne prilike. Kreirane prilike pretvorite u ponudu koju ćete slati klijentima. Na taj način dobićete jedinstveni pregled na celokupni proces prodaje.

 •  UPRAVLJANJE ZALIHAMA: upravljajte nabavnim porudžbinama na osnovu tražnje i uz pomoć mogućnosti koje pruža veštačka inteligencija za predviđanje optimalnih zaliha.

 • DIREKTNA PRODAJA NA JEDNOM MESTU: ceo proces u samo nekoliko klikova.


Business Central lokalizacija za Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju:


MODULARNO REŠENJE ZA SVE VAŠE PROCESE

Business Central vam nudi sve što vam je potrebno kako biste još danas počeli da razvijate svoje poslovanje. Svi poslovni procesi na jednom mestu i savršena povezanost sa Dynamics 365 CRM, Office 365, Power BI i Microsoft Flow, su ključne karakteristike Business Central koje pomažu da unapredite poslovanje na jedan viši nivo.

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

 • Glavna knjiga
 • Budžeti
 • Odložena plaćanja
 • Osnovna sredstva
 • Dnevnik knjiženja
 • Upravljanje bankovim računima
 • Finansijske dimenzije
 • Valuta 

UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KLIJENTIMA

 • Kontakti
 • Kampanje
 • Upravljanje postojećom bazom klijenata
 • Dynamics 365 for Sales

UPRAVLJANJE LANCEM SNABDEVANJA

 • Upravljanje prodajnim narudžbenicama
 • Potraživanja
 • Upravljanje nabavnim porudžbinama
 • Lokacije
 • Transferi
 • Skladištenje

LJUDSKI RESURSI

 • Zaposleni
 • Putni nalozi

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 • Resursi
 • Procene
 • Poslovi
 • Evidencija radnog vremena

PROIZVODNJA

 • Proizvodni nalozi
 • Upravljanje različitim verzijama proizvoda
 • Agilna proizvodnja
 • Planiranje nabavke
 • Predviđanje tražnje
 • Planiranje kapaciteta
 • Proizvodni pogoni
 • Optimalna proizvodnja

UPRAVLJANJE USLUGAMA

 • Nalozi za usluge
 • Uslovi prodaje
 • Šifrarnik
 • Centar za podršku
 • Planiranje i izvršenje

OSTALE FUNKCIONALNOSTI

 • Višejezično okruženje
 • Dodatna pojašnjenja
 • Kodovi za interne izmene
 • Intrastat izveštavanje
 • Integracija sa Outlook

JEDINSTVEN POGLED NA BUSINESS CENTRAL

Od ponude do priliva novca uz pomoć Outlook, upravljanje inventarom na jednom mestu ili unos prodajnih narudžbina putem mobilnog uređaja. Business Central pokriva sve.

USPEŠNI, ZAVRŠENI PROJEKTI

Tokom godina pomogli smo mnogim kompanijama da trasformišu svoje poslovanje. Pogledajte naše reference.

Ostanimo u kontaktu

Potrebno vam je više informacija. Obratite se našem predstavniku u najbližoj regiji.

Kontaktirajte nas