Renault Nissan

Renault Nissan

Rešenje: BI | Proizvod: Qlik | Industrija: Automotive & Components | Država: Croatia

“Prilikom predstavljanja novih izveštaja putem QlikView-a, na novi i vizualno stimulativan način, uočili smo gde se nalaze greške u unosima podataka. Nešto što se mesecima skupljalo, menadžment je uspeo da prepozna u izuzetno kratkom roku i preuzeo je akcije koje su otklonile greške. Sada se vreme za uočavanje grešaka smanjilo, a samim time i broj grešaka” - ističu u Renault Nissanu Hrvatska.

“Vođenje projekta je bilo povereno sektoru informatike, dok su vlasnici podataka sve poslovne direkcije Renault Nissan. Takvom sinergijom spojili smo sve zainteresovane strane zajedno i uspeli smo da postignemo deljenje informacija između svih direkcija. Takođe, izbegli smo klasične zamke silos organizacija. Na kraju smo postigli da definišemo hibridne izveštaje, koji su iz podataka prodaje vozila i rezervnih delova stvarali nove poslovne prilike. Jedan od indikatora koji pratimo - promet rezervnih delova po vozilu, koji smo pre pratili na mesečnom nivou, sada se prati na dnevnom. Sledeći korak je da dnevnim ritmom pratimo i profitabilnost” - ističu u Renault Nissanu Hrvatska.

http://www.renault.hr

Studija slučaja