Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (NUK)

Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (NUK)

Rešenje: ERP | Proizvod: Dynamics NAV | Industrija: Other | Država: Slovenia

http://www.nuk.uni-lj.si