N Sport

N Sport

Rešenje: BI, ERP | Proizvod: Qlik, Dynamics NAV | Industrija: Distribution & Retail | Država: Serbia

Kompanija N sport se pre deceniju odlučila da svoje poslovanje unapredi uvođenjem poslovnih rešenja Microsoft Dynamics NAV i Qlik a prelaskom na novu verziju 2016. godine taj proces je usavršen i sada postoji potpuna integracija i automatizacija poslovnih procesa.

 

Studija slučaja