Ferdinand Bilstein

Ferdinand Bilstein

Rešenje: ERP, BI | Proizvod: Qlik, Dynamics NAV | Industrija: Automotive & Components | Država: Serbia

Uvođenjem nove arhitekture na kojoj se zasniva Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, kompaniji Ferdinand Bilstein South East Europe je pre svega omogućena komunikacija sa eksternim aplikacijama. Standardna funkcionalnost MS Dynamics NAV sistema omogućava rad sa Web servisima, što doprinosi olakšanoj komunikaciji sa eksternim softverima i aplikacijama.

Studija slučaja