Triglav Group

Triglav Group

Rešenje: AdInsure, ERP | Proizvod: AdInsure Non-Life, Dynamics NAV | Industrija: Insurance | Država: Multi Country, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina

U osiguravajućem društvu Triglav su zajedno s kompanijom Adacta razvijali postojeći koncept sistema AdInsure. Takođe, AdInsure uvode u sva osiguravajuća društva – ćerke u regionu.

Studija slučaja