Adacta Srbija

Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti


Kompanija Adacta je svesna značaja zaštite ličnih podataka, tako da vašim podacima upravljamo odgovorno i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije 2016/679 (u daljem tekstu: GDPR), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i prihvaćenim načelima zaštite ličnih podataka.

Kao deo Adacta Grupe i njenih povezanih društva, osiguravamo pravilnu i zakonitu obradu ličnih podataka, kao i njihovu sigurnost. Zato smo u skladu sa tim usvojili interne akte i propise (Pravila za obradu i zaštitu ličnih podataka, Politku bezbednosti informacija).

Kako bismo vam na jednostavan način predstavili koje informacije prikupljamo, u koju svrhu, kako sa njima postupamo i koja su vaša prava kao poverioca ličnih podataka, pripremili smo Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti. U dokumentu izraz „obrada“ podrazumeva prikupljanje, upotrebu, pristup, preuzimanje i slanje ličnih podataka.


Ažurirano: 24.06.2019.

Kontaktirajte nas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Naš kontakt