Adacta Srbija

Pravna napomena

Autorska prava na internet adresi www.adacta.rs su u vlasništvu preduzeća Adacta d.o.o. i ni u kom slučaju se ne mogu prepisivati, kopirati ili na bilo koji drugi način umnožavati u komercijalne svrhe.  

Sadržaj internet strane www.adacta.rs je samo informativne prirode. Preduzeće Adacta d.o.o. zadržava pravo na nenajavljene promene. Izvinjavamo se za moguće greške. Korišćenje internet stranice je na sopstvenu odgovornost. Preduzeće Adacta, ne odgovara za moguću štetu koja bi nastala usled upotrebe internet stranice (važi i za sadržaje izvan domena adacta.rs), a takođe ne snosi nikakvu odgovornost za nesmetan rad stranice.

Sadržaj e-mail prepiske je poverljiv i namenjen isključivo primaocu(ima). Neovlašćeno korišćenje, otkrivanje ili kopiranje e-mail komunikacije ili bilo kog  njenog dela je strogo zabranjeno i može biti nezakonito. Adacta ne preuzima odgovornost ukoliko e-mail ili prilog e-maila sadrži grešku ili virus. Molimo razmislite o okolini pre nego što odštampate e-mail.

Kontaktirajte nas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Naš kontakt