Virtu Systems

Virtu Systems

Kompanija Virtu Systems prodaje, razvija i implementira front-end IT rešenja za osiguravajuća društva. Preduzeće sa sedištem u Moskvi je posebno aktivno na ruskom tržištu.

Visit website