I-Teco

I-Teco

Kompanija I-Teco je vodeći ruski sistem-integrator i ponuđač IT usluga za preduzeća. Kompanija je osnovana 1997. godine i jedna je od 400 najvećih ruskih kompanija, 10 najvećih outsourcing partnera, 5 vodećih IT konsultantskih kompanija i 3 najznačajnija ponuđača IT usluga namenjenih bankarskom sektoru. I-Teco je razvio i prvi na tržištu ponudio »TrastInfo« data centar smešten u 1.000 rack-ova. »TrastInfo« data centar je najveći ruski Tier III data centar i potpuno je neprevaziđen u pogledu stepena zaštite od katastrofa izazvanih ljudskim faktorima.

Visit website