Savremeni kontroling: analiza, a ne priprema
Adacta news center

Savremeni kontroling: analiza, a ne priprema

Povodom 44. sastanka Kluba CFO&Controlling, više od 80 kontrolora se okupilo u hotelu Holiday INN u Beogradu, dana 28. marta 2019. godine. Sastanak na temu „Savremeni kontroling: analiza, a ne priprema“ organizovan je zajedničkim snagama kompanije Adacta i Kluba CFO&Controlling gde su naši govornici predstavili najveće izazove savremenog kontrolinga i načine na koje ih danas možemo rešiti.

Svako iskustvo je priča za sebe

Na samom početku sastanka, Jovana Kondić – CFO u RALU Logistika d.o.o. govorila je o njenom putu u kontrolingu. Iskustvo i znanje koje je stekla tokom dvanaest godina rada u oblasti finansija i kontrolinga u različitim kompanijama zaista su joj bili od velike pomoći pri uspostavljanju novog efikasnog sistema kontrolinga u kompaniji RALU Logistika d.o.o.

Ključna poruka koju je Jovana poslala prisutnoj publici – „Svako iskustvo je priča za sebe i veoma korisno za dalji profesionalni razvoj.

undefined

Jovana Kondić - CFO u kompaniji RALU Logistika: Savremeni kontroling-analiza, a ne priprema

Moderan sistem kontrolinga

Putem prezentacije „Savremeni kontroling: analiza, a ne priprema“, Jovana Kondić je objasnila suštnu koncepta kontrolinga, njegove načine implementacije i mesta primene.

Kontroling, kao kompleksna i sveobuhvatna kategorija, ne može se u potpunosti realizovati bez odgovarajuće metodološke osnove. Prema njenim rečima svi moramo imati jasnu predstavu kontrolinga i finansija, i šta možemo očekivati od njih u poslovanju. Takođe, veoma je važno dobro razumevanje prirode poslovanja kompanije, kako kreirati finansijske izveštaje za menadžment potreba, kako dobiti finansijski izveštaj „na klik“ i koje funkcionalnosti izveštaj treba da ima za dobru analizu.

Information overload – da li i vi imate taj problem?

„U eri informacija, da li znate da koristite sve dostupne podatke i informacije na pravi način?“ – sa ovim pitanjem Bojan Glišović – Head of BI Department u kompaniji Adacta započeo je svoju prezentaciju u okviru drugog dela sastanka. Zašto je ovo pitanje toliko bitno? Generalno, podaci su svuda oko nas i mi smo društvo koje je preopterećeno informacijama – previše informacija, premalo vremena i uvida u vrednost tih informacija. Kao zaključak ovog izlaganja je da moramo biti u stanju da otkrijemo zašto se nešto događa i šta možemo uraditi po tom pitanju.

undefined

Bojan Glišović - Head of BI Department, Adacta Beograd: Da li je kontroling izgubio kontrolu?

Da li je kontroling izgubio kontrolu?

U drugom delu predavanja, Bojan Glišović je objasnio na koji način je Adacta pomogla svojim klijentima da reše probleme u odeljenju kontrolinga. Ti problemi su se uglavnom odnosili na pitanja kako skratiti vreme za pripremu i modeliranje podataka, kako skratiti period revizije i period zatvaranja meseca i poslovne godine, kao i kako preuzeti potpunu kontrolu nad finansijskim kontrolingom i izveštavanjem.

„82% finansijskih kontrolora smatra da je njihov posao znatno izazovniji u poslednje tri godine“

Kako bi prisutni kontrolori na događaju najbolje razumeli sve benefite koje donosi jedno BI poslovno rešenje u savremenom kontrolingu, Bojan Glišović je putem Qlik demo aplikacije pokazao postupak kreiranja P&L izveštaj i na koji način se vrši rapsodela troškova.


Veliko hvala svim članovima kluba koji su bili deo našeg događaja i predavačima Jovani Kondić i Bojanu Glišoviću što su nam podelili savete kako da se uspešno izborimo sa izazovima savremenog kontrolinga.


Kontaktirajte nas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Naš kontakt