Adacta Srbija
Adacta news center

NAV 2013 vs. NAV 2015

Živimo u svetu promena. Tehnologije i način poslovanja se velikom brzinom menjaju. Da bi ste bili u korak sa tim promenama, važno je da vaša organizacija prati nove trendove i da uvek bude ispred konkurencije.

Pogledajte na koji način se Microsoft Dynamics NAV rešenje razvijalo tokom godina kako bi postalo jednostavnije, intuitivnije i inovativnije kao nikada do sada. Zahvaljujući kontinuiranom radu na usavrašavanju ovog rešenja, danas imate mogućnost da efikasno zadovoljite potrebe svojih klijenata i budete korak ispred konkurencije.

Predstavljene mogućnosti MS Dynamics NAV rešenja bazirane su na osnovnim funkcionalnostima razvijenim od strane Microsoft Dynamics. Za posebne potrebe kompanija, moguće je doraditi rešenje tako da ono bude u skladu sa zahtevima industrije ili zakonske regulative zemlje u kojoj kompanija posluje. Lokalizaciju NAV rešenja obezbeđuju Microsoft Dynamics NAV partneri.

Kontaktirajte nas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Naš kontakt