Adacta Srbija
Adacta news center

Konferencija: Izazovi banaka u eri klijenata

Danas se bankarski sektor sve više bazira na pružanju što kvalitetnijih usluga. Iz tog razloga veoma je važno da banke rade na strategiji razvoja svoje inovativnosti i da razumeju afinitete i potrebe krajnjih korisnika. Tehnologija je sastvani deo ove strategije, ali da bi se obezbedili željeni rezultati veoma je važno izgraditi efikasnu strukturu i organizaciju. Fokus banaka treba usmeriti na edukaciju zaposlenih, a tehnologija je alat koji će im omogućiti transformaciju i ubrzati poslovne procese.

Da bi se predstavio značaj ove promene u bankarskom sektoru, održana je konferencija u Zagrebu koja je okupila stručnjake iz finansijskog sektora, ali i Adactine IT stručnjake koji su ovom prilikom predstavili poslovno-informaciona rešenja namenja unapređivanju poslovanja u finansijskom sektoru.

Slaven Vukasović, konsultant i gost predavač iz revizorske kuće PwC, predstavio je istraživanja, iskustva, kao i globalne trendove u finansijskom sektoru, kao i ključne zahteve klijenata u bankama.

Damir Brkić, vlasnik kompanije Brkić i partneri okupljenima je detaljnije predstavio šta bankari treba da očekuju u budućnosti i na koji način će se morati prilagođavati promenama u digitalnoj ekonomiji. On je istakao da će u budućnosti banke morati da nastave svoje poslovanje u digitalnom okruženju, kao i izgradnju agilnih operativnih modela poslovanja koji u centar pažnje stavljaju klijenta.

Dejan Blatnik, Business Development Manager iz Adacte ovom prilikom predstavio je CRM rešenje prilagođeno specifičnim zahtevima bankarskog i finansijskog sektora. Zahvaljujući svojim performansama, ovaj sistem pomaže u povećanju efikasnosti marketinga i prodaje, kao i unapređivanju odnosa sa klijentima.

Iz ugla analitičkih rešenja, svoja zapažanje izneo je Milan Listeš vođa BI odeljenja u Adacti Zagreb, koji je na konferenciji govorio o tome kako kvalitetna analitika pretvara tradicionalan bankarski sistem u efikasno poslovanje. Ovom prilikom je objasnio na koji način kvalitetno ciljati kupce, menjati pristup u radu sa novim zahtevima korisnika i zašto je važno razvijati analitiku u poslovanju.

U sklopu konferencije održan je i okrugli sto na temu „Izazovi banaka u modernoj eri“ u sklopu kojeg su učestvovali Zoran Bohaček (glavni savetnik, HUB), Mladen Mrvelj (član uprave, HPB), Slaven Vukasović (konsultant, PwC), Damir Brkić (direktor, Brkić&partneri) i Krešimir Mlinarić (direktor Adacte). U sklopu panela raspravljalo se o izazovima sa kojima se banke susreću u svom radu, ali i rešenjima i uslugama koje razvijaju tehnološke kompanije poput Adacte. Ovom prilikom svojim izlaganjem pokušali su da odgovore i na glavno pitanje – koji su izazovi banaka sa kojima se susreću već danas u svom poslovanju, a koji nas izazovi očekuju sutra, u modernoj digitalnoj eri, kao i kakvi se trendovi mogu očekivati u sledećih nekoliko godina.

Krešimir Mlinarić, direktor kompanije Adacta Hrvatska, istakao je činjenicu da su se trendovi poslovanja u bankama već danas promenili i da je tehnologija rasteretila poslovanje banaka. Budućnost u ovom sektoru neizbežno će doneti promene u tehnologiji i u ponašanju krajnjih korisnika.

Konferenciju je podržao medijski partner portal banka.hr.

Kontaktirajte nas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Naš kontakt