Adacta Srbija
Adacta news center

CELENT izveštaj EMEA P&C osiguranje: štete, sistemi, dobavljači 2016.

"Više od polovine profesionalaca u osiguranju angažovano je na nekom nivou zamene sistema za upravljanje štetama u tekućoj godini" - CELENT izveštaj EMEA P&C osiguranje: štete, sistemi, dobavljači 2016.

Kao i druge kompanije iz finansijske industrije, osiguravači su veoma zavisni od tehnologije. Ipak, njihovi core sistemi brzo zastarevaju i prouzrokuju značajne izazove, kao što su skupo održavanje, smanjena fleksibilnost usled robusnih konfiguracionih okruženja, smanjena agilnost koja je potrebna da bi se zadovoljile brze promene na tržištu, poteškoće u povezivanju i integraciji pravnih sistema sa modernim aplikacijama, kao i u korišćenju strukturisanih podataka i nemogućnost da se omogući prelazak sa finansijskih aspekata šteta na aspekt korisničke usluge...

U svetlu ovih izazova, više od polovine profesionalaca u osiguranju angažovano je na nekom nivou zamene sistema za upravljanje štetama u tekućoj godini - prema aktuelnom Celentovom izveštaju o štetama, sistemima i dobavljačima za EMEA P&C osiguranje, objavljenom u oktobru 2017. Izveštaj je veoma značajan za svakog osiguravača u regionu EMEA, koji je u potrazi za novim core sistemom za štete, jer nudi opšti pregled 17 proizvođača, kao i njihove profile zasnovane na tehnologiji, funkcionalnostima i preporukama kupaca.

Celent ocenio Adacta AdInsure core rešenje kao jedno od najboljih u EMEA regionu

Među 17 proizvođača, koji nude sveobuhvatna rešenja za osiguravajuća društva, Adacta AdInsure core sistem je uključen u ABCD Vendor View i zauzeo je odlično mesto za ponuđeni set funkcionalnosti i naprednu tehnologiju koja se koristi.

"Adacta je proaktivan dobavljač koji nudi moderni sistem sa izraženom funkcionalnošću i odličnim referencama kupaca, koji je kompatibilan sa Windows-om 10 i Azure-om "

Izvor: Celent Report EMEA: Claims, Systems, Vendors, P&C Insurance (Oktobar 2017.)

Pozitivna iskustva kupaca AdInsure core rešenja pokazala su da su konfigurabilnost sistema i work flow ocenjene kao dve najvažnije funkcionalnosti sistema. Uz dobre reference AdInsure-a, kupci su ocenili Adactu kao "izuzetno posvećenu" kompaniju, koja nudi "dobar servis" i "dobre komunikacione veštine".

Slika 1: Napredna tehnologija i širina funkcionalnosti undefined

Izvor: Celent Report EMEA: Claims, Systems, Vendors, P&C Insurance (Oktobar 2017.)

Slika 2: Iskustvo korisnika Adinsure-a

undefined

Izvor: Celent Report EMEA: Claims, Systems, Vendors, P&C Insurance (Oktobar 2017.)

O Celent izveštaju i metodologiji

Aktuelni izveštaj Celent-a pruža pregled 17 ključnih core rešenja za štete, koja su dostupna u EMEA regionu za opšte, neživotno osiguranje i osiguranje imovine i osiguranje od nezgode. Izveštaj nudi opšti pregled funkcionalnosti svakog rešenja i profila rešenja u skladu sa ključnim mogućnostima kao što su baza korisnika, linije podržanih biznisa, korišćena tehnologija, implementacije, cene i ponude podrške.

Konačno profiliranje je uključeno u "ABCD Vendor View", koji nudi pregled uključenih rešenja koja su podržana referencama kupaca i Celentovo mišljenje o rešenju. ABCD označava metodologiju koja se koristi za profilisanje: napredna i agilna tehnologija, širina funkcionalnosti, baza korisnika i rasprostranjenost korisničke usluge.

Da bi mogli biti uključeni u ABCD Vendor View, core rešenje za štete mora da ima najmanje:

  • jednog novog klijenta u poslednjih 24 meseca u EMEA regionu,
  • tri klijenta u EMEA regionu,
  • tri osiguravajuće kuće kao reference za životno osiguranje

Od 17 core rešenja, samo ih je 8 uključeno u ABCD Vendor View i AdInsure, Adacta core rešenje za osiguravajuća društva je među njima.

O AdInsure-u

AdInsure, Adacta core rešenje za osiguravajuća društva rezultat je desetogodišnjeg rada u razvoju rešenja za osiguranje i finansijsku industriju. Sa jednim od najvećih timova u regionu koji je posvećen industriji osiguranja i koji obuhvata 170 FTE i izvrsno priznanje od strane kompanije Celent, Adacta je pozicionirana među vodećim dobavljačima core rešenja u osiguranju u regionu EMEA. Adactina rešenja za osiguranje koriste  22 kompanije u čak 10 zemalja.  

Budući razvoj AdInsure-a  usmeren je ka ponudama u oblaku i daljoj digitalizaciji rešenja.

Kontaktirajte nas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Naš kontakt