Adacta Srbija
Adacta news center

Adacta na IBTF Insurance Business & technology Forum 2015

Pod pokroviteljstvom Udruženja osiguravača Srbije, a u organizaciji ASIT udruženja, organizovana je trodnevna IBTF konferencija u Hotelu Izvor, na kojoj su poslovni partneri Microsoft i Adacta predstavili sve benefite AdInsure.CRM rešenja namenjenog industriji osiguranja.

Sada već tradicionalno organizovana je 3. IBTF konferencija koja je imala za cilj da okupi sva uspešna osiguravajuća društva u Srbiji, nadležne institucije kao i najuspešnije ICT kompanije i time omogući razmenu iskustava iz oblasti osiguranja.

Upravo pod pokroviteljstvom Udruženja Osiguravača Srbije, omogućen je dolazak niza renomiranih ICT kompanija, među kojima i Microsoft i Adacta, koja nude rešenja za primenu u industriji osiguranja.

Ovom prilikom, Adacta je predstavila svoje AdInsure.CRM rešenje posebno kreirano za potrebe industrije osiguranja. Implementacijom ovog rešenja, kao i njegovom efikasnom primenom, osiguravajuće kompanije postaju orijentisane na svog klijenta i time potpuno sposobne da prepoznaju njegove potrebe i na pravi način odgovore na sve njegove zahteve. AdInsure.CRM rešenje pomaže da se na najjednostavniji način premosti razlika između prodaje, marketinga i usluga koje se pružaju kupcima.

Tokom konferencije, svoje znanje i praktično iskustvo prisutnima je predstavio Milan Maksić, MS Dynamics CRM konsultant iz kompanije Adacta, koji je na veoma ubedljiv način pokazao brojne prednosti CRM rešenaj u efikasnijem sticanju i zadržavanju klijenata u cilju uspešnijeg poslovanja.

Takođe, prisutnima se obratio i Miloš Drača, EPG Account Manager u kompaniji Microsoft, koji je govorio o tome koliko pažnje kompanija Microsoft poklanja razvoju CRM rešenja i koliko segment osiguranja postaje sve značajniji za razvoj IT rešenja.

Aranđelovac, 17. oktobar 2015. godine

Kontaktirajte nas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Naš kontakt