Bezbednost informacija

POLITIKA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA 


U kompaniji Adacta svesni smo važnosti i značaja očuvanja bezbednosti informacija. U skladu sa tim usvojili smo politiku bezbednosti informacija koja je usmerena na zaštitu Adacta-nih informacionih resursa i imovine od svih unutrašnjih i spoljašnjih opasnosti, kako namernih tako i nenamernih, a sve u skladu sa standardima ISO/IEC 27001.

Politika bezbednosti informacija objedinjuje na jednom mestu sve instrukcije i standarde koji su neophodni za adekvatno upravljanje bezbednošću informacija, za sve korisnike informacionog sistema. Saznajte više o tome kako se u kompaniji Adacta brinemo o bezbednosti informacija: Politika bezbednosti informacija.


Odgovorna osoba za bezbednost informacija u kompaniji Adacta:

Gašper Mozetič, IT Manager and CISO, Adacta doo, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana  


E-mail: ciso@adacta-group.com

Kontaktirajte nas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Naš kontakt