Adacta Srbija

Ferdinand Bilstein

Implementacija MS Dynamics NAV rešenja u kompaniji Ferdinand Bilstein South East Europe

Uvođenjem nove arhitekture na kojoj se zasniva Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, kompaniji Ferdinand Bilstein South East Europe je pre svega omogućena komunikacija sa eksternim aplikacijama. Standardna funkcionalnost MS Dynamics NAV sistema omogućava rad sa Web servisima, što doprinosi olakšanoj komunikaciji sa eksternim softverima i aplikacijama.

"Implementacija NAV2013 je nakon temeljne pripreme prošla relativno bezbolno i relativno brzo. Uz naše sugestije Adacta je profesionalno re-implementirala stare funkcionalnosti posebno razvijane za potrebe naše kompanije i u novi NAV2013."

- Zoran Petrović, generalni direktor kompanije Ferdinand Bilstein South East Europe
"Implementacija NAV2013 je nakon temeljne pripreme prošla relativno bezbolno i relativno brzo. Uz naše sugestije Adacta je profesionalno re-implementirala stare funkcionalnosti posebno razvijane za potrebe naše kompanije i u novi NAV2013. Mnogo brže generisanje izveštaja olakšava rad u NAVISION-u i omogućava lakšu izradu potrebnih analiza. Novo okruženje nam posebno odgovara i zbog neuporedivo brže razmene podataka između magacinskog softvera MSW i NAV2013. Filteri u NAV2013 su pregledniji i intuitivniji nego ranije, kao i sami tabelarni prikazi, tj. liste određenih modula, dok novo polje za pretragu olakšava navigaciju i ubrzava prelaz između modula. Što se tiče našeg export odeljenja, uz postojeće pogodnosti i nova podešavanja koje nudi NAV2013 i uz sugestije sa naše strane, razvili smo funkcionalnosti tako da je rad u NAV2013 umnogome olakšan i intuitivan, a našim partnerima automatski dostavljamo mnogo više korisnih informacija koji se generišu u samo par klikova."

- Zoran Petrović, generalni direktor kompanije Ferdinand Bilstein South East Europe

Poslovna situacija

Kompanija Ferdinand Bilstein South East Europe je 2006. godine izvršila implementaciju NAV sistema, jer dotadašnje rešenje bazirano na klijentserver arhitekturi više nije moglo da odgovori na zahteve rastućeg trenda poslovanja.

S obzirom da Ferdinand Bilstein SEE predstavlja multinacionalnu kompaniju, javila se potreba za optimizacijom načina razmene podataka o prodaji između centrale i ćerki kompanije. Takođe, rešenje koje je do tada Ferdinand Bilstein SEE koristio nije omogućavalo dvosmernu komunikaciju sa kupcima i nije bilo fleksibilno u pogledu interakcije, što je bilo od velikog značaja za kompaniju koja posvećuje veliku pažnju svojim klijentima. Kao još jedan u nizu problema sa kojima se do tada kompanija Ferdinand Bilstein SEE suočavala jeste činjenica da je prethodno rešenje omogućavalo samo statičke izveštaje, na osnovu kojih nije bilo moguće izvršiti neke dalje analize ili kreirati grafikone o kretanju i praćenju trendova u prodaji. Pored toga, ukoliko je korisnik imao potrebu da podatke predstavi kroz Excel tabelu, bilo je neophodno prilagođavati svaki izveštaj posebno, što je često predstavljalo dodatni trošak za kompaniju.

Treba spomenuti i to da prethodno rešenje nije bilo prilagodljivo radnom okruženju korisnika što je otežavalo pristup neophodnim podacima i opcijama.

Rešenje

Uvođenjem nove arhitekture na kojoj se zasniva Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, kompaniji Ferdinand Bilstein South East Europe pre svega omogućena je komunikacija sa eksternim aplikacijama. Standardna funkcionalnost MS Dynamics NAV sistema omogućava rad sa Web servisima, što doprinosi olakšanoj komunikaciji sa eksternim softverima i aplikacijama.

Takođe, zahvaljujući MS Dynamics NAV rešenju, omogućeno je personalizovanje interfejsa za svakog korisnika posebno. To znači da je moguće kreirati profil koji odgovara radnim potrebama korisnika. Na primer, korisnik iz sektora prodaje može kreirati profil koji prikazuje prodajne porudžbine, izlazne fakture i otpremnice, kao i informacije o kupcima. Sve ove informacije će mu biti lako dostupne, bez potrebe da se prolazi kroz više nivoa menija.

Pretraga podataka se vrši na isti način kao i pretraga u Internet Browser-u, jer korisnik ima mogućnost unosa tražene reči u polju predviđenom za pretragu, nakon čega se pojavljuju rezultati pretrage, a na korisniku je da izabere onaj rezultat koji mu je potreban.

Kao još jedna pogodnost MS Dynamics NAV jeste optimizacija načina komunikacije i interakcije sa kupcima. Uz delimične izmene sistema u kombinaciji sa standardnim funkcionalnostima, korisnici u kompaniji Ferdinand Bilstein SEE sada imaju mogućnost direktne komunikacije sa svojim kupcima i partnerima putem direktnog slanja email poruka iz sistema, evidencijom i direktnim pristupom iz sistema njihovim Skype, LinkedIn i Facebook profilima. Pored navedenog, u sistemu je omogućeno praćenje periodičnih anketa/upitnika koje kupci popunjavaju, što omogućava kasniju analizu i procenu budućih potreba kupaca po svim parametrima.

Takođe, sistem izveštavanja je olakšan jer MS Dynamics NAV sistem obezbeđuje lakše povezivanje sa MS Office proizvodima, čime je omogućeno prikazivanje podatke iz svakog izveštaja kroz programe Excel i Word.

Ostvarena prednost

Rešenje Microsoft Dynamics NAV povezuje celokupno poslovanje u jedan jedinstveni integrisani sistem koji je vizuelno i funkcionalno povezan sa operativnim sistemom Microsoft Windows i radnim alatom Microsoft Office. Skup funkcionalnih područja obuhvaćenih NAV sistemom u kompaniji Ferdinand Bilstein SEE jesu celokupno finansijsko poslovanje, lanac nabavke, područje prodaje i marketinga, kao i upravljanje kadrovima.

Kompanija Ferdinand Bilstein SEE se nakon inicijalne implementacije koja je izvršena 2006. godine, odlučila da unapredi verziju koju je do tada koristila. Godine 2014. izvršen je upgrade na verziju NAV 2013 R2 čime je poslovanje kompanije postalo još efikasnije. U nastavku slede poboljšanja koja prate novu verziju Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 sistema.

  • Kompanija Ferdinand Bilstein SEE je uz pomoć MS Dynamics NAV 2013 R2 povećala svoju efikasnost organizacije i rada magacina. Mogućnost praćenja artikala od prijema u magacinu do izlaza i isporuke robe, sada daje uvid u realnom vremenu u stanje zaliha i njihovo kretanje u svakom trenutku.
  • Novi interfejs u okviru MS Dynamics NAV 2013 sistema, stvara user friendly okruženje za korisnike u kompaniji Ferdinand Bilstein SEE i omogućuje im brže i lakše pronalaženje i pristup podacima u svakodnevnom radu.
  • U okviru NAV sistema kompanija Ferdinand Bilstein SEE je dobila pristup novoj tzv. WEB klijent komponenti, za pristup bazi podataka putem računara, tableta ili mobilnog telefona, koji omogućava uvid u trenutno poslovanje bez obzira na platformu i lokaciju sa koje se pristupa.
  • Personalizacijom korisničkog interfejsa, svaki od korisnika u skladu sa svojom pozicijom sada ima na raspolaganju intuitivno radno okruženje, čime se skraćuje vreme potrebno za obavljanje svakodnevnih operacija.
  • Kako postoji potreba za integracijom sa drugim softverima iz grupacije bilstein group, MS Dynamics NAV 2013 pruža efikasan način povezivanja putem Web servisa.
  • Još jedna pogodnost koju uživa kompanija Ferdinand Bilstein SEE uvođenjem MS Dynamics NAV 2013 jeste potpuna integracija sa ostalim Microsoft proizvodima kao što su Office, Sharepoint i MS Dynamics CRM.
  • Poslovni partneri kompanije Ferdinand Bilstein SEE sada imaju na raspolaganju i WebShop, preko koga mogu da pregledaju aktuelne proizvode, kreiraju porudžbine i prate stanje svoje analitičke kartice. WebShop je integrisan sa MS Dynamics NAV sistemom čime je omogućen pravovremeni prijem i obrada porudžbina, kao i isporuka poručenih artikala u najkraćem vremenskom roku.
  • Kombinacijom atraktivnog grafičkog okruženja i sposobnosti MS Dynamics NAV rešenja da kombinuje podatke iz različitih izvora u realnom vremenu, funkcija izveštavanja u kompaniji Ferdinand Bilstein SEE je dodatno unapređena. Time se pruža mogućnost menadžmentu kompanije da vrši praćenje prodaje i rezultata prodaje u realnom vremenu, što znatno skraćuje vreme za donošenje poslovnih odluka.

www.febi.com

 

Rešenje:
ERP
BI


Proizvod:
Qlik
Dynamics NAV


Industrija:
Automotive & Components

Veličina organizacije:
SMB

Zemlja:
Serbia