Adacta Srbija

eFront

Implementacija Microsoft Dynamics AX rešenja u kompaniji eFront

Pravo rešenje za kompaniju eFront je bilo uvođenje Microsoft Dynamics AX sistema, koji ima mogućnost povezivanja celokupnog poslovanja u jedan integrisani sistem. Osnovni cilj implementacije AX rešenja je bila integracija svih podataka kompanije, kako bi se povećala efikasnost vođenja evidencije o klijentima i potraživanjima. Za inicijalnu implementaciju eFront se odlučio za Microsoftovog partnera koji dolazi iz Francuske.

MS Dynamics AX je uspostavio centralnu kontrolu i praćenje toka dokumenata i računa u našoj kompaniji. To je omogućilo zaposlenima koji rade plaćanja da se ujedine i da rade kao tim, bez obzira na udaljenost i različitosti. Operacije u vezi sa računima se izvršavaju na jednom mestu, iz jednog prozora.

- Mr. Aleksandar Antonijević, Security & Compliance Manager, eFront
MS Dynamics AX je uspostavio centralnu kontrolu i praćenje toka dokumenata i računa u našoj kompaniji. To je omogućilo zaposlenima koji rade plaćanja da se ujedine i da rade kao tim, bez obzira na udaljenost i različitosti. Operacije u vezi sa računima se izvršavaju na jednom mestu, iz jednog prozora.

- Mr. Aleksandar Antonijević, Security & Compliance Manager, eFront

O kompaniji

Kompanija eFront je vodeći svetski provajder softverskih rešenja u oblasti finansija sa značajnim iskustvom u alternativnim investicijama i upravljanju rizikom. eFront softverski sistemi su namenjeni kompanijama koje posluju u sektoru privatnog kapitala, nekretnina, bankarstva kao i u sektoru osiguranja. Kompanija je osnovana 1999. godine, a danas pruža usluge za gotovo 700 preduzeća u preko 40 zemalja širom sveta. Zapošljava nešto više od 600 ljudi. 

Poslovna situacija

S obzirom da je i sama proizvođač softverskih sistema, kompanija eFront je pre uvođenja Microsoft Dynamics AX rešenja koristila sopstveni softver čija je osnovna funkcija vođenje evidencije o projektima, kao i detalje u vezi sa njima. Međutim, ovaj softver nije namenjen vođenju finansija i računovodstva koja predstavljaju okosnicu poslovanja svake kompanije.

Nedostatke dotadašnjeg softvera kompanija eFront pokušala je da premosti uz pomoć Microsoft Office radnog alata, odnosno programa Word i Excel, koji su predstavljali, pored softvera koji je do tada upotrebljavan, još jedan od alata korišćenih za izdavanje faktura, kao i prilikom rasporeda fakturisanja. Ovakav finansijski sistem je kompaniji otežavao svakodnevni rad, a naročito fakturisanje i naplatu. Posebno je važno naglasiti da u okviru kompanije postoje 26 različitih pravnih entiteta  koji se nalaze u 11 država, pa je od izuzetnog značaja bilo da se finansijski sistem cele kompanije usaglasi i pojednostavi.

Pravo rešenje za kompaniju eFront je bilo uvođenje Microsoft Dynamics AX sistema koji ima mogućnost povezivanja celokupnog poslovanja u jedan integrisani sistem. Osnovni cilj implementacije AX rešenja bila je integracija svih podatka kompanije, kako bi se povećala efikasnost vođenja evidencije o klijentima i potraživanjima. Za inicijalnu implementaciju eFront se odlučio za Microsoftovog partnera koji dolazi iz Francuske.

Prilikom implementacije eFront je želeo da prilagođavanje Microsoft Dynamics AX rešenja svede na minimum, što je u izvesnoj meri dovelo do toga da je analiza bila redukovana, pa samim tim ni sve postavke nisu bile u skladu sa potrebama poslovnih procesa, ali ni sa dobrom praksom prilikom izvođenja ovakvih projekata. S obzirom da inicijalna implementacija AX sistema nije izvršena na adekvatan način, osnovni problem konsolidacije i izveštavanja o poslovnim aktivnostima kompanije nije otklonjen.

Nakon implementacije Microsoft Dynamics AX sistema, u  kompaniji je doneta odluka da se fakturisanje za sve pravne entitete obavlja iz jednog centra u kojem će biti oformljen Billing Team. Odlučeno je da taj Billing centar bude lociran u Beogradu. Iako je implementacija osnovnog Microsoft Dynamics AX sistema bila poverena francuskoj kompaniji, dodatna implementacija Project management i Accounting modula u kojem bi se vršilo fakturisanje po projektima poverena je Adacti iz Beograda. Takođe, Adacta je finalizirala implementaciju AX sistema za deset pravnih entiteta kompanije eFront u zemljama: Singapur, Dubai, Hong Kong, Kanada, SAD (4 pravna entiteta) i u UK (2 pravna entiteta).

Adacta se tokom implementacije potrudila da pre svega pomogne u prevazilaženju problema nastalih usled neadekvatne prvobitne  implementacije. Formirani su virtuelni timovi čiji su članovi bili raspoređeni globalno, čime je Adacta pokazala da je timski duh u sprezi sa novim tehnologijama put ka sigurnom uspehu.  Pravovremenim i kvalitetnim reagovanjem Adacta je svojim zalaganjem doprinela da se Microsoft Dynamics AX približi željenom nivou funkcionisanja. Od januara 2015. godine kompanija eFront konačno ima mogućnost da ostvari pun potencijal AX sistema.

Ostvarena prednost

Prednost Microsoft Dynamics AX sistema jeste pre svega njegova efikasna mogućnost povezivanja sa ostalim informacionim sistemima. Skup funkcionalnih područja zahvata celokupno finansijsko poslovanje, proizvodnju i lanac nabavke, prodaju i marketing, upravljanje kadrovima kao i vođenje projekata i uslužne delatnosti.

Uvođenjem Projektnog modula Microsoft Dynamics AX, kompanija eFront je dobila poboljšanja u pogledu pristupa kompletne analitike projekata, kupaca i dobavljača, istoriju transakcija i lako izdavanje faktura. Na ovaj način kompanija je svoje postojeće procese značajno pojednostavila, a time i omogućila efikasnije i transparentnije poslovanje.

Imajući u vidu da inicijalna implementacija nije izvedena do kraja i da je u toku revizija, u nastavku slede najvažniji učinci implementacije:

  • Integrisanost podataka iz svih preduzeća
  • Vidljivi i jasni interkompanijski odnosi
  • Jedinstvena evidencija o zaposlenima (HR)
  • Fakturisanje iz AX sistema (smanjen overhead vezan za unos podataka jer se ranije fakturisalo ručno, a knjižilo u AX sistemu)

 http://www.efront.com/

 
Rešenje:
ERP

Proizvod:
Dynamics AX

Industrija:
Services

Veličina organizacije:
SMB

Zemlja:
Serbia