Adacta Srbija

Triglav Group

Uvođenje AdInsure u osiguravajuća društva u grupi Triglav

U osiguravajućem društvu Triglav su zajedno s kompanijom Adacta razvijali postojeći koncept sistema AdInsure. Takođe, AdInsure uvode u sva osiguravajuća društva – ćerke u regionu.

Sa novim rešenjem Grupa Triglav je modernizovala i ujednačila informacione sisteme u svojim osiguravajućim društvima, povećala informacioni odziv kod uvođenja novih proizvoda u osiguranju na sve konkurentnijim tržištima i povećala nivo informacione automatizacije procesa i time snizila operativne troškove poslovanja.

- Adacta

O preduzeću

Grupa Triglav je najveća osiguravajuća grupa u regionu. Sa svojim društvima ćerkama osim Slovenije posluje i u Češkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori i godišnje prikupi više od milijardu evra premije. Osiguravajuće društvo Triglav sarađuje sa svim najvažnijim reosiguranjima na svetu, a od strane velikih osiguravajućih društava ovlašćeno je za likvidaciju stranih šteta u Sloveniji. Osiguravajuće društvo Triglav odlikuje se znanjem, iskustvom i finansijskom snagom kakvu ne može da ponuditi ni jedno drugo osiguravajuće društvo u regionu. Već 100 godina brine o osiguranju uvek novih generacija, njihove imovine kao i o osiguranju imovine brojnih preduzeća kojima na taj način omogućava ekonomsku stabilnost i sigurnost.

Poslovni izazov

Informacioni sistem u osiguravajućem društvu Triglav činio je velik broj informacionih rešenja koja su međusobno bila nepovezana. U kompaniji su tražili celovito rešenje koje bi omogućilo jedinstven pogled na osiguranika i povećanje automatizacije poslovanja. Triglav je gledao »out of the box« rešenja koja su samo u ograničenom obimu pokrivala specifičnosti našeg poslovnog okružja i koja su bila namenjena vodećim svetskim osiguravajućim društvima i cenovno neprimerena. Na osnovu spoznaja do kojih su došli u osiguravajućem društvu Triglav prilikom traženja novog rešenja odlučili su se za razvoj zajedno s Adactom na postojećem konceptu sistema AdInsure. Takođe su se odlučili da AdInsure uvedu u sva osiguravajuća društva – ćerke u regionu.
Poslovni učinci uvođenja

S novim rešenjem Grupa Triglav je:

  • modernizovala i ujednačila informacione sisteme u svojim osiguravajućim društvima,
  • povećala informacioni odziv kod uvođenja novih proizvoda u osiguranju na sve konkurentnijim tržištima,
  • povećala nivo informacione automatizacije procesa i time snizila operativne troškove poslovanja.

Konzistentni i konsolidovani podaci na nivou Grupe Triglav nude dobru osnovu za aktuarske analize i primerenije odlučivanje, a time i smanjivanje operativnih i ostalih rizika.

Uvođenje u celoj grupi

Zajedno sa stručnjacima osiguravajućeg društva Triglav Adacta je razvila i uvela novi poslovno-informacioni sistem za podršku svim poslovnim procesima u osiguravajućem
društvu u delu osiguranja imovine. Rešenje je uvedeno u Zavarovalnici Triglav u Ljubljani i Triglav Osiguranju u Zagrebu, Triglav Kopaoniku u Beogradu i u Triglav Krajina Kopaonik u Bosni i Hercegovini.

U sklopu projekta centralizacije računovodstva u Zavarovalnici Triglav u Ljubljani je Adacta uvela i računovodstveno rešenje Microsoft Dynamics.

http://www.triglav.eu/

Rešenje:
AdInsure
ERP


Proizvod:
AdInsure Non-Life
Dynamics NAV


Industrija:
Insurance

Veličina organizacije:
Enterprise

Zemlja:
Multi Country
Slovenia
Croatia
Serbia
Macedonia
Bosnia and Herzegovina