Trio Motors

Trio Motors

Rešenje: CRM | Proizvod: Dynamics 365 | Industrija: Retail, Automotive & Components | Država: Serbia

Izazovi sa kojima se suočava Trio Motors nisu toliko različiti od onih koje imaju velike firme - poboljšanje poslovnog procesa i korisničkih usluga su glavni prioriteti za sve moderne kompanije. Ipak, za manje kompanije poslovni softver zasnovan na oblaku može biti presudan faktor, jer su one sada dobile mogućnost da pristupe savremenom rešenju, po pristupačnoj ceni i sa veoma kratkim periodom implementacije.

www.triomotors.rs

Studija slučaja